Se detaljer om hver hyttetomt i kartet eller i tabellen nedenfor.
Hytte 2

Tomt
661 m²
Pris
kr 2 600 000 +omk*
Hytte 3

Tomt
841 m²
Pris
kr 2 850 000 +omk*
Hytte 4

Tomt
793 m²
Pris
Solgt
Hytte 5

Tomt
912 m²
Pris
kr 2 850 000 +omk*
Hytte 6

Tomt
777 m²
Pris
kr 2 850 000 +omk*
Hytte 7

Tomt
964 m²
Pris
Solgt
Hytte 8

Tomt
808 m²
Pris
Solgt
Hytte 9

Tomt
865 m²
Pris
kr 2 850 000 +omk*
Hytte 10

Tomt
842 m²
Pris
kr 2 850 000 +omk*
Hytte 11

Tomt
631 m²
Pris
Solgt
Hytte 12

Tomt
639 m²
Pris
Solgt
Hytte 13

Tomt
698 m²
Pris
Solgt
Hytte 14

Tomt
701 m²
Pris
Solgt
Hytte 15

Tomt
546 m²
Pris
Solgt
Hytte 16

Tomt
651 m²
Pris
Solgt
Hytte 17

Tomt
572 m²
Pris
Solgt
Hytte 18

Tomt
854 m²
Pris
kr 2 850 000 +omk*
Hytte 19

Tomt
1041 m²
Pris
Solgt
Hytte 20

Tomt
732 m²
Pris
kr 3 100 000 +omk*
Hytte 21

Tomt
852 m²
Pris
Solgt
Hytte 22 – Besøk vår visningshytte

Tomt
674 m²
Pris
Hytte 23

Tomt
764 m²
Pris
Solgt
Hytte 24

Tomt
618 m²
Pris
Solgt
Hytte 25

Tomt
673 m²
Pris
Solgt
Hytte 26

Tomt
530 m²
Pris
kr 2 600 000 +omk*
Hytte 27

Tomt
935 m²
Pris
Solgt
Hytte 28

Tomt
770 m²
Pris
Solgt
Hytte 29

Tomt
588 m²
Pris
Solgt
Hytte 30

Tomt
681 m²
Pris
Solgt
Hytte 31

Tomt
699 m²
Pris
Solgt
Hytte 32

Tomt
737 m²
Pris
Solgt
Hytte 33

Tomt
1086 m²
Pris
Solgt
Hytte 34

Tomt
681 m²
Pris
Solgt
Hytte 35

Tomt
550 m²
Pris
Solgt
Hytte 36

Tomt
524 m²
Pris
Solgt
Hytte 37

Tomt
720 m²
Pris
Solgt
Hytte 38

Tomt
663 m²
Pris
Solgt
Hytte 39

Tomt
671 m²
Pris
Solgt
Hytte 40

Tomt
699 m²
Pris
Solgt
Hytte 41

Tomt
537 m²
Pris
Solgt
Hytte 42

Tomt
579 m²
Pris
Solgt
Hytte 43

Tomt
605 m²
Pris
Solgt
Hytte 44

Tomt
525 m²
Pris
kr 2 600 000 +omk*
Hytte 45

Tomt
595 m²
Pris
Solgt
Hytte 46

Tomt
550 m²
Pris
Solgt
Hytte 47

Tomt
609 m²
Pris
Solgt
Hytte 48

Tomt
605 m²
Pris
Solgt
Hytte 49

Tomt
1074 m²
Pris
Solgt
Hytte 50

Tomt
707 m²
Pris
kr 2 600 000 +omk*
Hytte 51

Tomt
671 m²
Pris
kr 2 600 000 +omk*
Hytte 52

Tomt
555 m²
Pris
Solgt
Hytte 53

Tomt
934 m²
Pris
kr 2 850 000 +omk*
Hytte 54

Tomt
890 m²
Pris
Solgt
Hytte 55

Tomt
579 m²
Pris
Solgt
Hytte 56

Tomt
900 m²
Pris
Solgt
HyttenummerBRAP-romHemsTomtSoveromPris
275 m²70 m²38 m²661 m²4kr 2 600 000 +omk*
375 m²70 m²38 m²841 m²4kr 2 850 000 +omk*
475 m²70 m²38 m²793 m²4Solgt
575 m²70 m²38 m²912 m²4kr 2 850 000 +omk*
675 m²70 m²38 m²777 m²4kr 2 850 000 +omk*
775 m²70 m²38 m²964 m²4Solgt
875 m²70 m²38 m²808 m²4Solgt
975 m²70 m²38 m²865 m²4kr 2 850 000 +omk*
1075 m²70 m²38 m²842 m²4kr 2 850 000 +omk*
1175 m²70 m²38 m²631 m²4Solgt
1275 m²70 m²38 m²639 m²4Solgt
1375 m²70 m²38 m²698 m²4Solgt
1475 m²70 m²38 m²701 m²4Solgt
1575 m²70 m²38 m²546 m²4Solgt
1675 m²70 m²38 m²651 m²4Solgt
1775 m²70 m²38 m²572 m²4Solgt
1875 m²70 m²38 m²854 m²4kr 2 850 000 +omk*
1975 m²70 m²38 m²1041 m²4Solgt
2075 m²70 m²38 m²732 m²4kr 3 100 000 +omk*
2175 m²70 m²38 m²852 m²4Solgt
2275 m²70 m²38 m²674 m²4
2375 m²70 m²38 m²764 m²4Solgt
2475 m²70 m²38 m²618 m²4Solgt
2575 m²70 m²38 m²673 m²4Solgt
2675 m²70 m²38 m²530 m²4kr 2 600 000 +omk*
2775 m²70 m²38 m²935 m²4Solgt
2875 m²70 m²38 m²770 m²4Solgt
2975 m²70 m²38 m²588 m²4Solgt
3075 m²70 m²38 m²681 m²4Solgt
3175 m²70 m²38 m²699 m²4Solgt
3275 m²70 m²38 m²737 m²4Solgt
3375 m²70 m²38 m²1086 m²4Solgt
3475 m²70 m²38 m²681 m²4Solgt
3575 m²70 m²38 m²550 m²4Solgt
3675 m²70 m²38 m²524 m²4Solgt
3775 m²70 m²38 m²720 m²4Solgt
3875 m²70 m²38 m²663 m²4Solgt
3975 m²70 m²38 m²671 m²4Solgt
4075 m²70 m²38 m²699 m²4Solgt
4175 m²70 m²38 m²537 m²4Solgt
4275 m²70 m²38 m²579 m²4Solgt
4375 m²70 m²38 m²605 m²4Solgt
4475 m²70 m²38 m²525 m²4kr 2 600 000 +omk*
4575 m²70 m²38 m²595 m²4Solgt
4675 m²70 m²38 m²550 m²4Solgt
4775 m²70 m²38 m²609 m²4Solgt
4875 m²70 m²38 m²605 m²4Solgt
4975 m²70 m²38 m²1074 m²4Solgt
5075 m²70 m²38 m²707 m²4kr 2 600 000 +omk*
5175 m²70 m²38 m²671 m²4kr 2 600 000 +omk*
5275 m²70 m²38 m²555 m²4Solgt
5375 m²70 m²38 m²934 m²4kr 2 850 000 +omk*
5475 m²70 m²38 m²890 m²4Solgt
5575 m²70 m²38 m²579 m²4Solgt
5675 m²70 m²38 m²900 m²4Solgt
Omkostninger knyttet til tomt:
  • Tinglysningsgebyr kr. 525,-.
  • Anleggsbidrag til veg, vann og avløp kr. 63 413,-
  • Dokumentavgift (2,5 % av tomteverdi) kr. 12 465,- til kr. 33 715,-
Omkostninger og øvrige kostnader knyttet til hytte:
  • Byggemelding Nes kommune kr. 18 400,-
  • Tilkoblingsavgift Nes kommune kr. 18 500,-
  • Byggestrøm og renovasjon ca. kr. 10 000,-

Summene er pr. 01.09.2017

Ønsker du å vite mer om prosjektet?Bestill prospekt