Hyttene02

Sollyset strømmer inn gjennom vinduer på to av veggene.