Prosjektet05

Nesbyen Golfbane har 9 hull, 3 øvingsgreener, driving range, proshop og golfkafé.